VDZ Hefsystemen B.V. start een samenwerking met V-TAS opleidingscentrum

voor trainingen en opleidingen in het gebruik van het VDZ Systeem i.c.m. Code95.

 

 

V-TAS opleidingscentrum en VDZ Hefsystemen B.V. starten een exclusieve samenwerking voor specifieke opleidingen, gericht op het veilig en juiste gebruik van het VDZ-systeem.

Het lesprogramma is ontwikkeld door VDZ hefsystemen B.V. in nauwe samenwerking met V-TAS, hetgeen heeft geresulteerd in een praktijkgerichte opleiding voor het gebruik van het VDZ-systeem in al zijn verschillende toepassingen. We starten met een 1-daagse opleiding waarmee deelnemers 7 Code95 uren krijgen toegekend.

 

Waarom deze samenwerking?

Het antwoord hierop is simpel: de kennis en vaardigheden op een doeltreffende manier overbrengen aan anderen. Dat maakt onze combinatie dan ook ijzersterk.

Voor de bergingsbranche is er nu een mogelijkheid een opleiding te volgen voor het VDZ-systeem in combinatie met code 95, maar nog veel belangrijker is dat het iets kan toevoegen aan de deskundigheid van de bergers op hun vakgebied. Daar komt bij dat het gebruik van het VDZ-systeem bij de bergers , zowel nationaal als internationaal steeds meer wordt toegepast. Om veilig te kunnen werken met het VDZ-systeem is het juiste gebruik ervan een zeer belangrijk punt en daarbij misschien nog wel belangrijker een gerichte opleiding.

Bij V-TAS Opleidingscentrum  en VDZ Hefsystemen B.V. staat veiligheid voorop en hebben wij de handen in één geslagen om een opleiding te verzorgen voor optimaal, maar vooral veilig werken met het VDZ-systeem. V-TAS Opleidingscentrum heeft zich gespecialiseerd in het geven van veiligheids- en vakbekwaamheidstrainingen op het gebied van hijsen, exceptioneel transport, berging en hoogwerken.

Tijdens deze VDZ opleiding worden onder andere de verschillende wet- en regelgevingen besproken. Verder bespreken we hoe men veilig en juist werkt met het VDZ-systeem. De opleiding bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Aan het einde van de opleiding zal er voor beide een examen moeten worden afgelegd. Dit examen wordt afgenomen door uw instructeur en zal met een voldoende moeten worden afgerond. Het lesboek bevat alle informatie die je moet kennen voor het afleggen van het examen. Het boek is opgebouwd uit diverse hoofdstukken op volgorde voor het uitvoeren van de werkzaamheden en is in samenwerking met VDZ Hefsystemen B.V. geschreven.

 

Internationaal

VDZ Hefsystemen en V-TAS beginnen met de opleidingen voor het VDZ-systeem in Nederland ,België en Duitsland, maar uiteindelijk is het doel om de cursussen ook in andere talen te kunnen geven. Het  uiteindelijke doel is om deze opleidingen uit te breiden naar andere landen binnen Europa.”

 

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel, waarbij de cursisten de opgedane kennis ook direct in de praktijk kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden.

 

Over V-Tas

John van Oers, directeur V-TAS: ‘’In de circa 20 jaren die V-TAS actief is in het opleiden van vakmensen in het horizontale, verticale transport en berging hebben wij een schat aan ervaring en expertise opgedaan. Hierdoor zijn wij bij uitstek in staat u optimaal te adviseren bij het maken van een keuze van een passende opleiding.”

De opleidingen van V-TAS hebben dankzij hun praktische karakter een duidelijke meerwaarde.

John:

“Onze instructeurs en trainers hebben zelf ruime ervaring in het bergen van zowel lichte als zware voertuigen en begrijpen dus welke situaties de chauffeurs dagelijks tegenkomen op de weg en tijdens een inzet voor een CMV melding of een pechverplaatsing.

Dát is het uitgangspunt van onze opleidingen. Daardoor pas je wat je leert ook daadwerkelijk makkelijker toe in de praktijk. Daardoor verhoogt de efficiëntie, de veiligheid én de kwaliteit van het werk”.

Over VDZ hefsystemen

Het VDZ-systeem is ontwikkeld door Johan van der Zand, de grondlegger van het gelijknamige bergingsbedrijf en heeft samen met Jasper Wijnschenk en Ruud Erven het VDZ-systeem verder door ontwikkeld. Ruim voor de introductie van het VDZ-systeem heeft Ruud Erven als bergingswagen chauffeur velen duizenden kilometers test gereden met de VDZ componenten.

Na zware beproevingen en verbeteringen zijn de VDZ componenten in 2014 geïntroduceerd op de bergersbeurs IFBA in Kassel en zijn nu in de zware bergingsbranche wereldwijd in gebruik.

VDZ Hefsystemen blijft voortdurend in ontwikkeling om ook voor de nieuwste vrachtwagens de VDZ-componenten in te kunnen zetten. Voortdurende specifieke veranderingen en verbeteringen op kwaliteit, veiligheid en certificering. De veiligheidsaspecten spelen daarbij een grote rol. Een belangrijk punt is het geven van een training of opleiding en het jaarlijks keuren van de VDZ componenten. Dit is vanaf heden ook mogelijk bij VDZ Hefsystemen B.V.

Vrachtwagens hebben in de afgelopen 20 jaar enorme veranderingen ondergaan, waarbij het motor vermogen sterk is verhoogd en de vrachtwagens qua gewicht steeds lichter zijn geworden.
Met de grotere motoren is er vanzelf sprekend aan de voorzijde van het voertuig veel veranderd. Grotere  radiateurs en intercoolers, lagere voertuigen en veelal volledig ingekapselde motoren waarbij het afslepen van een defect voertuig steeds moeilijker is geworden.

Het doel van het VDZ-systeem is vooral het veilig en versneld bergen van een gestrand voertuig. Een vrachtwagen die bijvoorbeeld gestrand is door een technisch probleem kan vrijwel in alle situaties probleemloos geladen* worden afgesleept wat uiteindelijk tijdswinst oplevert en het doorstromen van het verkeer bevorderd. *Mits aan alle VDZ voorschriften is voldaan en de voorgeschreven waardes niet zijn overschreden.

VDZ Hefsystemen B.V. heeft door de jaren heen al veel demonstraties gegeven bij bergingsbedrijven op locatie, daar uit voortkomend zijn er plannen gemaakt om trainingen en opleidingen aan te kunnen bieden aan de gebruikers van het VDZ-systeem.  VDZ Hefsystemen B.V. heeft besloten om samen met V-TAS opleidingscentrum een training/opleiding samen te stellen met als doel veilig werken en op de juiste manier omgaan met het VDZ-systeem. De nu hieraan gekoppelde code 95 opleiding is een groot voordeel, waarbij de interesse en het gebruik uiteindelijk een voordeel zal zijn voor elke VDZ gebruiker.

Van praktijk naar theorie.

Daarbij hanteren zowel V-TAS alsmede VDZ Hefsystemen een bijzonder uitgangspunt.

John: “We werken vanuit praktijk naar de theorie, al onze opleidingen zijn praktijkgericht en worden veelal op een van onze goed uitgeruste locaties en met actueel materieel gegeven. Zo hebben we de beschikking over eigen voertuigen en kranen. Dat motiveert cursisten enorm, omdat ze merken dat ze het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen. De theorie koppelen we nadrukkelijk aan de praktijk, zodat duidelijk wordt waarom je bepaalde dingen moet weten. Daarnaast speelt bewustwording een belangrijke rol. Werknemers moeten zich bewust zijn dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot het materieel, het verkeer en de lading die zij vervoeren alsmede voor de veiligheid en kwaliteit van hun werk.”

 

Opleidingslocaties

De cursussen van V-TAS kunnen vanuit 14 locaties verspreid over Nederland worden gegeven. Daarnaast zijn er 2 locaties in België. Ook is de opleiding te volgen op de locatie van VDZ Hefsystemen in Tiel. Ten slotte kunnen de cursussen ook bij de klant op locatie worden gegeven.

Informatie

Voor meer informatie over onze mogelijkheden u contact met:

V-TAS Nederland             Telefoon nr.:   +31 (0)497 360305

E-mail adres:   info@v-tas.nl  of info@v-tas.com

www.v-tas.nl www.v-tas.com

VDZ Hefsystemen B.V      Telefoon nr.:   +31 (0)85 0737200
Ruud Erven                        Telefoon nr.:    +31 (0)653186014

E-mail adres:    info@vdzsystemen.nl

www.vdzsystemen.nl